Veivedlikehold

Org.nr: 983 675 972 MVA

Veivedlikehold, klipping av veikanterVi tar på oss ulike typer veivedlikehold som skraping av grusveier, oppgrusing, støvbinding (spre klorkalsium),kantklipping (grass/kratt langs veier, jordekanter, skogsbilveier mm)  for private, bedrifter og det offentlige hovedsakelig i Follo distriktet med profesjonelt utstyr.