Personvernerklæring

Org.nr: 983 675 972 MVA


Personvernerklæring

Oppdatert 27.08.2018


1.Innledning

H. Fjeldstad AS tar ditt personvern på alvor, og er forpliktet til å behandle personopplysninger på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen beskriver hvorfor H. Fjeldstad AS samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.


Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.


Daglig leder er hovedansvarlig for vår behandling av personopplysninger.


2.Formålet

Formålet med å innhente og behandle personopplysninger er å ivareta den leveransen vi har avtalt med deg som kunde. Herunder gi god oppfølging og service.


Ditt kundeforhold med H. Fjeldstad AS innebærer at vi må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger. Dette kan være ved administrasjon av de avtalte tjenestene, fakturering av tjenestene og som grunnlag for rapportering til offentlige myndigheter.

 

3.Rettslig grunnlag

H. Fjeldstad AS kan innhente og behandle personopplysninger med hjemmel i avtalen vi har tegnet med deg om å utføre en tjeneste. Når en person frivillig inngår avtale med oss om å utføre en tjeneste har vi lovlig grunnlag for registrering og behandling (behandlingsgrunnlag) av nødvendige personopplysninger for å levere avtalt tjeneste.


Dersom personopplysninger skal behandles på en måte som ikke rimelig følger av avtalt tjeneste, vil dette utelukkende skje med bakgrunn i innhentet samtykke fra deg.


4.Innhenting og behandling av personopplysninger

Personopplysninger innhentes i forbindelse med at du inngår en avtale om leveranse av en av våre tjenester.  Dette kan skje ved personlig fremmøte, via telefon eller via epost.


Vi innhenter kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-post adresse og eiendomsnummer der dette er nødvendig.


Dine personopplysninger er kun tilgjengelig for H. Fjeldstad AS sine administrative funksjoner. Personopplysninger knyttet til det enkelte oppdrag vil i tillegg være tilgjengelig for våre utførende partnere.  Konfidensialitet er ivaretatt ved at alle partnere har inngått en skriftlig avtale om taushetsplikt.

Du kan til enhver tid se og vedlikeholde dine registrerte personopplysninger ved å kontakte oss i H. Fjeldstad AS.5.Sletting av personopplysninger

For å ivareta vår historikk blir dine personopplysninger lagret også etter avsluttet oppdrag.


Retten til å bli glemt i henhold til GDPR-artikkel 17 gir deg mulighet til å kreve at alle registrerte personopplysninger om deg skal slettes på oppfordring, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse, til eksempel av regnskapsmessige forhold. Ta i tilfelle kontakt i henhold til kontaktopplysning i avsnitt 7.


6.Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR-artikkel 13(2) bokstav d.


7.Kontaktopplysninger

Har du spørsmål til vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger er du velkommen til å ta kontakt.


Behandlingsansvarlig i H. Fjeldstad AS er 


Daglig leder:      Hege Fjeldstad Østby  Mobil: 906 52 425 - hege@hfjeldstad.no