Graving

Org.nr: 983 675 972 MVA

Graving og massetransportVi tar på oss ulike typer graveoppdrag, små og store prosjekter. 


Vi tilbyr graveoppdrag som :


  • Utgraving av små tomter
  • Små anlegg, hus, hage og gårdsplass
  • Drenering 
  • Planering 
  • Massetransport / masseflytting
  • Klargjøring for asfalteringBesøksadresse: Haugenveien 33, 1423 Ski (Ås Kommune) - Postadresse: Postboks 537, 1401 Ski

Tlf: 64 94 66 54 - Mobil: 906 52 425 - E-post: post@hfjeldstad.no