Soping

Org.nr: 983 675 972 MVA

Soping, garasjesoping og håndsopingVi tar på oss maskinell sopng av garasjeanlegg, veier, gangstier og plasser for private, bedrifter og det offentlige hovedsakelig i Follo distriktet.


Vi benytter traktorer med kombi sopemaskiner med stor kapasitet for å ta opp singel etter strøsesongen. Våre selvgående sopebiler har koster, sug, vann og høytrykkspyling med slange, som benyttes til "finpuss" etter kombimaskinen og til vedlikeholdssoping.


Vi har også utstyr for fremsoping fra trapper, kroker, hjørner og kanter, samt for innvendig soping i garasjeanlegg m/lav høyde.